Mốp GN-FOAM

Mốp định hình EPS

Tấm mốp GN-FOAM

Tấm mốp GN-FOAM được cắt theo mọi qui cách yêu cầu của khách hàng.

GN-FOAM EPS block

GN-FOAM là thương hiệu của Cách Nhiệt Gia Nguyên cho các loại mốp định hình EPS.

 
error: Content is protected !!