Hệ thống GN-Panel

Các loại tấm cách nhiệt

Tấm Cách Nhiệt PU

Tấm cách nhiệt PU thuộc hệ thống GN-PANEL System, giải pháp cách nhiệt toàn diện của CÁCH NHIỆT GIA NGUYÊN.

Tấm cách nhiệt EPS

Tấm cách nhiệt EPS, thuộc GN-Panel system, giải pháp cách nhiệt toàn diện cho xây dựng công nghiệp.

 
error: Content is protected !!