Our Products

Tấm Cách Nhiệt PU

Tấm cách nhiệt PU thuộc hệ thống GN-PANEL System, giải pháp cách nhiệt toàn diện của CÁCH NHIỆT GIA NGUYÊN.

Tấm cách nhiệt EPS

Tấm cách nhiệt EPS, thuộc GN-Panel system, giải pháp cách nhiệt toàn diện cho xây dựng công nghiệp.

Tấm mốp GN-FOAM

Tấm mốp GN-FOAM được cắt theo mọi qui cách yêu cầu của khách hàng.

GN-FOAM EPS block

GN-FOAM là thương hiệu của Cách Nhiệt Gia Nguyên cho các loại mốp định hình EPS.

 
error: Content is protected !!